Ξεκινήστε

Εάν είστε έτοιμοι να αρχίσετε να αναζητείτε τη λύση στο θέμα που σας ενδιαφέρει, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να ακούμε.

Η Horizons είναι μια μοναδική συμβουλευτική εταιρεία που παρέχει εξειδικευμένες νομικές και φορολογικές λύσεις που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν σήμερα στο σύνθετο πολυεθνκό περιβάλλον των επιχειρήσεων.

Δραστηριοποιούμε ένα διεθνές δίκτυο επαγγελματιών για την αντιμετώπιση πολύπλευρων εταιρικών θεμάτων με επιδέξιο και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό το κάνουμε σε όλες τις περιοχές του κόσμου και σε όλα τα νομικά συστήματα, αναπτύσσοντας, με επιδέξιο τρόπο και κατανόηση, τρόπους άσκησης επιρροής σε συστήματα σοσιαλιστικού, εθιμικού, αστικού δικαίου και δικαίου σαρία, προς όφελός σας.

Ο σημερινός κόσμος χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτες αλλαγές και γεωπολιτική αστάθεια, γεγονός που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται σε μια συνεχή σειρά προκλήσεων σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο οι οποίες επηρεάζουν τις δραστηριότητές τους. Για το σκοπό αυτό, η Horizons λειτουργεί ως εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής απόδοσης, παρέχοντας ολοκληρωμένες εταιρικές λύσεις που προβλέπει ενεργά τις ανάγκες σας.

Αν φαντάζεστε μια επιχείρηση της οποίας οι επαγγελματικές υπηρεσίες παραδίδονται μέσω ενός και μοναδικού συντονιστικού κέντρου, αντιμετωπίζοντας όλες τις ανάγκες της επιχείρησής σας με συνετό, συνεργάσιμο και εξαιρετικά διαφανή τρόπο, τότε σκεφτείτε την Horizons. 

Ας συνεργαστούμε για να βρούμε τη λύση σε οποιοδήποτε θέμα και ανάγκη της επιχείρησής σας.

Danny Luk
Ανώτερος Εταίρος Μετοχικού Κεφαλαίου

Κάντε το πρώτο βήμα για να βρείτε τη λύση σε οποιοδήποτε θέμα και οποιαδήποτε πειχήρησής σας.

(Επιλέξτε από μία από τις παρακάτω επιλογές)

Στείλτε μας email με μια γενική ερώτηση

Επικοινωνήστε με ένα από τα τρία κύρια γραφεία μας

subscribe-button

* = required field