İrtibat Ofisleri

 • ERMENİSTAN
  Erivan
 • BULGARİSTAN
  Sofya
 • KAMBOÇYA
  Phnom Penh
 • KAMERUN
  Yaoundé
 • KONGO
  Kinshasa
 • ÇEK
  Prag
 • GÜRCİSTAN
  Batum

 • İRAN
  Tahran
 • KAZAKİSTAN
  Aktau
  Almata
  Astana
 • LAOS
  Vientiane
 • LETONYA
  Riga
 • LÜBNAN
  Beyrut
 • LİBERYA
  Monrovia
 • MALAWI
  Blantyre

 • MALEZYA
  Kuala Lumpur
 • MOĞOLİSTAN
  Ulanbatur
 • NİJERYA
  Abuja
 • FİLİSTİN
  Nablus
 • FİLİPİNLER
  Manila
 • KATAR
  Doha
 • SLOVAKYA
  Bratislava

 • SUDAN
  Hartum
 • İSVEÇ
  Stockholm
 • TÜRKİYE
  İstanbul
 • TÜRKMENİSTAN
  Aşkabat
 • UGANDA
  Kampala
 • ÖZBEKİSTAN
  Taşkent

* = doldurulması zorunludur