Việc làm

Tìm hiểu việc làm tại Horizons

Cam kết cung cấp cho khách hàng các giải pháp doanh nghiệp thực tế, Horizons đặt trọng tâm vào việc thu hút và giữ lại các chuyên gia tài năng, chất lượng cao và các nhân viên hỗ trợ sẵn sàng hết mình vì công việc.

Khi quý vị trở thành một thành viên của đội ngũ của chúng tôi, chúng tôi sẽ dựa vào sự hiểu biết sâu sắc, sự nhạy bén về trí tuệ, cách suy nghĩ theo định hướng giải pháp và tư duy mới mẻ của quý vị để giải quyết các vấn đề thách thức cho khách hàng. Quý vị sẽ được yêu cầu chứng minh bản thân mình hoàn toàn có khả năng, có thể đi sâu vào các vấn đề phức tạp của doanh nghiệp và áp dụng một quan điểm rộng trong việc giải quyết các thách thức địa phương, khu vực và toàn cầu.

Những điều chúng tôi làm ở Horizons là một công việc phức tạp và cần thiết mà nó vừa mang lại lợi ích vừa dẫn đến sự phát triển nghề nghiệp. Nếu Horizons có vẻ là nơi dành cho quý vị, thì vui lòng dành vài phút để xem các cơ hội việc làm nổi bật của chúng tôi và cân nhắc việc trở thành một thành viên của đội ngũ chúng tôi. Quý vị sẽ làm việc chăm chỉ, nhưng phần thưởng sẽ xứng đáng với điều đó.

Các Cơ hội Việc làm

Xem các vị trí nổi bật của chúng tôi ở lĩnh vực quan tâm của quý vị bằng cách nhấn vào các đường dẫn.

Các Công việc Chuyên nghiệp (0)

Các Công việc Nhân viên Hỗ trợ (0)

Trở thành một phần của mạng lưới Horizons

 

* = required field