Danny Luk

Danny Luk

Хувь нийлүүлсэн ахлах түнш
Хонконг, Макао, Сингапур

wh.luk@horizons-advisory.com

Дэнни Лук бол “HORIZONS CORPORATE ADVISORY HOLDING LTD” компанийн хувь нийлүүлсэн ахлах түнш бөгөөд тус компанийн Хонконг, Макао, Сингапур дахь үйл ажиллагааг хянаж удирддаг. Тэрээр Хонконгийн мэргэшсэн нягтлан бодогчоор олон жил ажилласан туршлагатай тул тус зөвлөх компаниас үйлчлүүлэгчдэд санхүүгийн шилдэг үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэнни Хонконг болон эх газрын Хятадад нягтлан бодох салбарт 25 жил гаруй хугацаанд ажилласан туршлагатай, татварын төлөвлөлт, шалгалт, давж заалдах ажиллагаа, төлөвлөлтөөр нарийн мэргэшсэн болно. Тэрээр олон салбарын олон үйлчлүүлэгчид мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ, бизнесийн үйл ажиллагаанд ажил гүйлгээ тус бүрийг бүрэн тодорхой байлгах ёс зүйн хувьд эрүүл бөгөөд ил тод хандлага хэрэгжүүлдэг. Ингэснээр үйлчлүүлэгчид санхүү, татварын асуудал болон баялгийн менежмент, траст, IPO-гийн янз бүрийн хэрэгцээтэй холбоотой чухал шийдвэр гаргахдаа өөртөө итгэлтэй байх боломжтой болно.

Дэнни мэргэжлийн олон холбоо, үүний дотор Хонконгийн мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт (The Hong Kong Institute of Certified Public Accountants), Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын холбооны (Association of Chartered Certified Accountants) гишүүн юм.

Тэрээр 1986 онд “Louis Lai & Luk” компанид орохоосоо өмнө арав гаруй жилийн турш Хонконгийн дотоод татварын газарт татварын байцаагчаар ажилласан болно.

Хонконгийн уугуул иргэн Дэнни хятад хэлний кантон, мандарин аялга болон англи хэлээр чөлөөтэй харилцдаг.

Partner Biographies

Danny Luk

Roberto Gilardino

Lucia Myriam Netti

* = required field