Lucia Myriam Netti

Lucia Myriam Netti

Đối tác Khu vực
Châu Âu, Nga, Belarus

l.netti@horizons-advisory.com

Lucia Myriam Netti là Đối tác Khu vực tại Horizons, giám sát các hoạt động của bộ phận tư vấn tại Châu Âu, Nga và Belarus.

Với vai trò về nhiều mặt của mình với bộ phận tư vấn, Lucia có kinh nghiệm dày dặn phục vụ các công ty trong việc phát triển kinh doanh ở các khu vực Châu Âu và Đông Âu. Chuyên môn của Lucia bao gồm luật quốc tế, luật doanh nghiệp và luật công nghiệp, cũng như đàm phán kinh doanh xuyên quốc gia và các chiến lược giải quyết vấn đề có liên quan.

Sử dụng một bộ kỹ năng linh hoạt cho bộ phận tư vấn, Lucia làm việc thành công trong việc kết nối các công ty từ các lãnh thổ Châu Âu, Nga và Belarus, cũng như tạo thuận lợi cho các ý kiến và các giao dịch trong Liên minh Châu Âu. Lucia là một quản lý dự án tuyệt vời trong việc giám sát các vấn đề của công ty, đặc biệt là việc soạn thảo các hợp đồng phức tạp.

Trước khi gia nhập Horizons, Lucia đã phục vụ cho nhiều công ty luật, hoạt động với tư cách là tư vấn pháp lý cho các cơ quan của chính quyền, và là người tư vấn về các quan hệ kinh doanh và các vấn đề quốc tế. Lucia còn có nhiều kinh nghiệm với tư cách một giảng viên đại học rất được mến mộ và là diễn giả hội thảo tại Ý, Nga, Belarus và Moldova.

Lucia tốt nghiệp Đại học Luật Turin (Ý).

Lucia còn có bằng sau đại học của Trường Ngành Luật về Thẩm phán và Luật sư (Turin, Ý) và bằng Thạc sĩ về Hợp đồng Quốc tế tại Milan (Ý).

Là một người Ý, Lucia thông thạo Tiếng Anh và Tiếng Ý.

Partner Biographies

Danny Luk

Roberto Gilardino

Lucia Myriam Netti

* = required field