Roberto Gilardino

Roberto Gilardino

Đối tác Khu vực
Bắc Á & các quốc gia khác

r.gilardino@horizons-advisory.com

Roberto Gilardino là Đối tác Khu vực tại Horizons, giám sát các hoạt động tư vấn ở Bắc Á cũng như các quốc gia khác (bao gồm Mông Cổ, Malaysia, Indonesia, Pakistan, UAE, Síp và Malta). 

Từ văn phòng chính của Horizons ở trung tâm thành phố Thượng Hải, Roberto giám sát các hoạt động xuyên quốc gia của bộ phận tư vấn ngoài danh mục quản lý của ông. Đội ngũ tại Thượng Hải của ông, chuyên sâu về các vấn đề của công ty và bảo vệ tài sản, liên lạc hàng ngày với các văn phòng khu vực của Horizons, đóng vai trò là cửa ngõ toàn cầu của bộ phận tư vấn.

Nền tảng và kỹ năng của Roberto nằm trong kinh doanh quốc tế và luật doanh nghiệp với sự chú ý đặc biệt về quản lý doanh nghiệp, chiến lược và bảo vệ cổ đông. Ông còn rất tỉ mỉ trong việc cung cấp cho khách hàng với sự hỗ trợ và phân tích đàm phán mạnh mẽ về M&A. Có hiểu biết sâu sắc về các vấn đề liên văn hoá trong các giao dịch xuyên biên giới và các vấn đề của công ty, Roberto và đội ngũ của ông cung cấp cho khách hàng những hiểu biết và chiến lược độc đáo về những khía cạnh khó nhận biết, thường là không được biết đến, trong kinh doanh xuyên quốc gia.

Với tư cách là một lãnh đạo đa năng, Roberto còn có khả năng làm việc với các khách hàng có vị trí cao và liên lạc với các cơ quan chính quyền, vì ông sẵn sàng làm việc và tham gia vào các hoạt động tư vấn doanh nghiệp.

Trước khi gia nhập Horizons, Roberto đã phục vụ chuyên nghiệp trong các bộ, cơ quan chính quyền và khu vực tư nhân, chủ yếu ở Trung Quốc.

Là một người Ý, Roberto thông thạo Tiếng Ý, Tiếng Anh, Tiếng Quan Thoại và Tiếng Nhật.

Partner Biographies

Danny Luk

Roberto Gilardino

Lucia Myriam Netti

* = required field