Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη όπως θα έπρεπε να είναι

 Ως εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, εξυπακούεται ότι δεσμευόμαστε να ασκούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές σε κάθε μία από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Εγγενής στόχος είναι η ανταπόκριση στις αρχές που εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τους πελάτες μας, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους εργαζόμενους και γενικά όλους τους εμπλεκόμενους.

Αντί να κάνουμε επίδειξη δημοσίως, χτίζοντας παιδικές χαρές, χρηματοδοτώντας εράνους ή αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η αποστολή μας όσον αφορά την εταιρική ευθύνη είναι να παρέχουμε υπηρεσίες και λύσεις που καθιστούν τους πελάτες μας κοινωνικά υπεύθυνους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Σε αυτό περιλαμβάνεται η επιδίωξη επιχειρηματικών στρατηγικών που συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη, ευθυγραμμίζοντας τα κίνητρα της επιχείρησης με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Αυτό για το οποίο μιλάμε είναι η καταβολή δίκαιων μισθών στους εργαζόμενους, η παροχή κατάλληλης υγειονομικής περίθαλψης και η αποφυγή ή η παύση δραστηριοτήτων καταστροφικών για το κοινό συμφέρον της κοινωνίας, η συνεργασία με τους πελάτες μας για να εξελιχθούμε χωρίς στενομυαλιά και εσωστρέφεια και να προωθήσουμε τον εξωστρεφή δημιουργικό τρόπο σκέψης για επίλυση προβλημάτων ανταλλάσσοντας γνώσεις και μέσα μεταξύ τομέων. Είναι ο προσδιορισμός των δαπανών, πραγματικών και εικονικών, που οι επιχειρήσεις μεταφέρουν στην κοινωνία, και η επιλογή χρέωσής τους σε μία δραστηριότητά τους..

Οι περισσότερες έννοιες της εξωστρεφούς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης υφίστανται σε μεγάλο βαθμό ως στρατηγική μάρκετινγκ με το πρόσχημα της αλτρουιστικής εταιρικής συμπεριφοράς. Στην Horizons, υιοθετούμε μια διαφορετική, πιο στρατηγικά εστιασμένη προσέγγιση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Στο τέλος κάθε ημέρας, ελπίζουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα, τα οφέλη των οποίων δεν έχουν μεγαλοστομίες και καταιγισμό επευφημιών αλλά έχουν σημαντικά και μεγάλης εμβέλειας αποτελέσματα για τους πελάτες μας και όχι μόνο.

* = required field