אחריות חברתית תאגידית (CSR)

אחריות חברתית תאגידית כפי שהיא אמורה להיות

 רוב הגישות של אחריות חברתית תאגידית המופנית כלפי חוץ מתקיימות בעיקר כאסטרטגיה שיווקית במסווה של התנהלות תאגידית אלטרואיסטית. בחברת Horizons אנו נוקטים גישה שונה, ממוקדת יותר מבחינה אסטרטגית, בכל הקשור לאחריות חברתית תאגידית. בסופו של כל יום, אנו מקווים להשיג תוצאות שהתועלת הטמונה בהם אמנם אינה מלווה בתרועת חצוצרות, אך הן בעלות השפעה מרחיקת-לכת עבור הלקוחות שלנו ומעבר לכך.

הדברים אמורים בתשלום שכר הוגן לעובדים, מתן טיפול בריאותי נאות לעובדים והימנעות או הפסקה של פעילויות הרסניות מבחינת טובת הכלל; הדברים אמורים בעבודה בשיתוף פעולה עם לקוחות כדי להתפתח אל מעבר לתפקוּד באופן שהוא צר-אופקים יתר על המידה, וקידום חשיבה יצירתית המופנית כלפי חוץ על הדרך שבה ניתן לפתור בעיות באמצעות שיתוף ידע ומשאבים באופן חוצה מגזרים; הדברים אמורים בזיהוי העלויות, הן הממשיות והן הבלתי-מוחשיות, שתאגידים מטילים על החברה האנושית, ובחירה לתמחר אותן במסגרת עסקי החברה.

במקום ‘הצגת ראווה’ מוחצנת – הקמת גני שעשועים, מתן חסות לאירועי איסוף תרומות, או התפארוּת במחויבות לשמירה על קיימוּת סביבתית – החזון שלנו בכל הקשור לאחריות תאגידית הוא לספק שירותים ופתרונות שממצבים את הלקוחות שלנו בהתנהלות עסקית שהיא מטבעה אחראית מבחינה חברתית. כלולה בכך החתירה להנהגת אסטרטגיות עסקיות שיש בהן תרומה לפיתוח חברתי, באמצעות התאמה בין תמריצים תאגידיים לבין יעדים חברתיים וסביבתיים שמשרתים את האינטרס הציבורי.

בתור חברת ייעוץ תאגידי, מיותר לציין שאנו מחויבים להתנהלות עסקית בהתאם לנוהלי העבודה המיטביים המקובלים בכל אחת מהמדינות שבהן אנו פועלים. קיומם בפועל של עקרונות אלה, באופן שמשרת בצורה הטובה ביותר את הלקוחות שלנו, השותפים העסקיים, העובדים וציבור בעלי העניין באופן כללי, מוטמע ביעד העסקי שלנו.

* = שדה נדרש