CSR

Olması Gereken Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Bir Kurumsal Danışman olarak, işimizi faaliyet gösterdiğimiz her ülkedeki mevcut en iyi uygulamalara göre yaptığımız şüphe götürmezdir. Bu amacın doğasında, müşterilere, iş ortaklarına, çalışanlara ve paydaşlara en iyi şekilde hizmet etme ilkelerini yaşatmak yer almaktadır.

Dışarıdakilere ‘büyük bir gösteri’ yapmak (oyun alanları kurak, bağış toplayanlara sponsor olmak ya da çevresel dürdürülebilirlik taahhütlerimizle övünmek) yerine kurumsal sorumluluktaki görevimiz, müşterilerimizi faaliyetlerini yürütürken doğuştan sosyal sorumlu kategorisine sokan hizmetler ve çözümler sunmaktır. Bu kapsamda kurumsal teşvikleri toplumun yararına olan sosyal ve çevresel hedeflerle hizalayarak sosyal gelişime katkıda bulunan iş stratejilerinin takip edilmesi esasatır.

Burda sözünü ettiğimiz şey çalışanlara adil ücretler ödemek, onlarak yeterli sağlık hizmeti sunmak ve toplumun genel iyiliğini yok edici nitelikteli eylemleri önlemek veya durdurmak; about working with clients to evolve beyond operating in an aşırı tecrit edilmiş bir şekilde çalışmanın ötesinde gelişim sağlamak için müşterilerle birlikte çalışmak ve sektörler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı ile sorunların çözümünde dışa dönük yaratıcı düşünme şeklini teşvik etmek; kurumların topluma aktardığı hem gerçek hem de rakamsal maliyetleri tanımlamak ve kurumun faaliyeti içinde bunlara bir değer biçmektir.

Dış görünüşte Kurumsal Sosyal Sorumluluk nosyonlarının çoğu, fedakar kurumsal davranış kisvesi altında büyük oranda bir pazarlama stratejisinden ibarettir. Horizons’da, CSR için farklı, daha stratejik bir yaklaşıma odaklanırız. Her günün sonunda müşterilerimiz için faydaları çok göze batmayan ama geniş kapsamlı sonuçları olan sonuçlar elde etmeyi umarız.

* = doldurulması zorunludur