שמירת פרטיות

בעידן שבו מידע דיגיטלי נע בחופשיות, שמירת הפרטיות שלכם חשובה יותר מאי-פעם

גישה על ידי צדדים שלישיים

באופן שעולה בקנה אחד עם ההתחייבויות המקצועיות והאתיות שלנו, חברת Horizons עשויה להתיר לאחרים לגשת למידע שלכם לצורכי עיבוד נתונים עבורנו בכל הקשור לניהול עסקנו, או במקרים שבהם גילוי המידע שלכם משרת את עניינכם בצורה הטובה ביותר, או כשגילוי כאמור מותר, נדרש או מורשה באופן אחר על פי החוק החל בעניין זה.

לפני מתן היתר לצד שלישי כלשהו לגשת למידע שלכם לצורך ניהול עסקנו, חברת Horizons תנקוט את כל הצעדים הסבירים על מנת להבטיח שצד שלישי כאמור אכן ניהנה ממוניטין עסקיים איתנים ומספק לפחות אותה רמה של הגנת פרטיות שאנו מספקים ללקוחותינו.

בתור לקוחות של Horizons, אנו חשים שלשרת אתכם זו לא רק חובה, אלא זכות. לשם כך, ברצוננו להבטיח לכם כי קבוצת הייעוץ אימצה פרוטוקולים שונים ואמצעי הגנה טכניים על מנת להבטיח שהנתונים שלכם יהיו מוגנים לאורכה ולרוחבה של הרשת הכלל-עולמית שלנו.

עליכם להיות מודעים לכך שמסירת מידע למי מאנשי המקצוע של Horizons פירושה מסירה של המידע לחברת Horizons בכללותה. לפיכך, ייתכן שייצוא, עיבוד וגישה אל המידע שלכם ייעשו במדינות שבהן החוק מספק רמות משתנות של הגנה על נתונים, שאינה תמיד שוות-ערך לזו הניתנת במדינה שלכם. בכל מקום שבו עשוי להיעשות שימוש במידע שלכם, קבוצת הייעוץ עושה ככל שביכולתה על מנת להבטיח את השמירה על פרטיותכם ואת ההגנה על נתונים אישיים.

כעניין של נוהלי עבודה מיטביים, קבוצת הייעוץ מתקשרת עם כל לקוחותיה בהסכמי אי-גילוי ושמירת סודיות מחייבים. מסיבה זו איננו מספקים, תהיינה הנסיבות אשר תהיינה, אזכורים עסקיים כמקובל של שמות לקוחות קיימים ו/או פוטנציאליים. 

באופן שעולה בקנה אחד עם האחריות המקצועית שלנו ועם החוק החל בעניינים אלה, חברת Horizons מחויבת לשמירה על הפרטיות והסודיות של כל המידע בנוגע ללקוחותיה, ללקוחות פוטנציאליים, וכן לגופים וליחידים המסונפים אליהם. כלומר, טיפול דיסקרטי במידע הוא בעל חשיבות חיונית עבורנו כעסק, כפי שהוא עבורכם.

מתוך נקיטת אמצעי זהירות מחמירים כדי להגן על האינטרסים שלכם, אנו מאמצים את כל הצעדים הסבירים מבחינה מסחרית והעולים בקנה אחד עם המקובל בענף על מנת להגן על הנתונים האישיים של כל לקוח, וזאת באמצעות שימוש בתקני אבטחה ובנוהלי אבטחה מוּכּרים. על מנת למנוע אובדן, שימוש-לרעה, גישה בלתי-מורשית, חשיפה, שינוי או השמדה של נתונים אלה, התקין וקבע כל אחד מהמשרדים ברשת Horizons נוהלי אבטחה פיסיים, אלקטרוניים וניהוליים.

* = שדה נדרש