Privaatheid

In ’n era waarin digitale inligting oral rondlê, is u privaatheid belangriker as ooit.

Horizons is, in ooreenstemming met ons professionele plig en toepaslike wetgewing, daartoe toegewyd om kliënte, potensiële kliënte, geaffilieerdes en geaffilieerde individue se privaatheid en vertroulikheid van alle inligting te beskerm. Oordeelkundige hantering van inligting is net so belangrik vir ons besigheid soos vir u.

Ons tref ernstige voorsorgmaatreëls om u belange te beveilig, en onderneem alle kommersieel redelike stappe in ooreenstemming met bedryfspraktyke om elke kliënt se persoonlike data te beskerm deur middel van gevestigde sekuriteitstandaarde en -prosedures. Alle Horizons-kantore beskik oor fisiese, elektroniese en bestuursbeveiligingsprosedures om verlies, misbruik, ongemagtigde toegang, bekendmaking, wysiging en vernietiging van data te voorkom.

Let op dat indien u inligting aan enige iemand by Horizons gee, u dit aan Horizons as ’n geheel gee. U inligting kan dus uitgevoer word na, verwerk word in en toeganklik wees in lande waarvan die wette ’n ander vlak van beskerming bied as wat u in u eie land gewoond is. Waar u inligting ook al gebruik word, doen die adviesdiens alles in sy vermoë om u privaatheid en die beskerming van persoonlike data te verseker.


Die adviesdiens se beste praktyk behels ’n bindende nieopenbaarmaking- en vertroulikheidsooreenkoms met al sy kliënte. Daarom kan ons onder geen omstandighede tradisionele besigheidsverwysings van bestaande en/of voornemende kliënte gee nie.

By Horizons is dit nie net ons plig nie, maar ook ons plesier om u as kliënt te dien. Wees verseker dat die adviesdiens verskeie protokolle aangeneem het en tegniese voorsorgmaatreëls ingestel het om die beskerming van u data in ons wêreldwye netwerk te verseker.

Toegang deur derde partye


Horizons kan moontlik, in ooreenstemming met ons professionele en etiese verpligtinge, andere toelaat om u inligting te bekom om data namens ons te verwerk wat met die bedryf van ons besigheid verband hou, of indien bekendmaking van u inligting in u belang is of andersins toegelaat, vereis of gemagtig word ingevolge toepaslike wetgewing.

Voordat Horizons enige derde party toegang tot u inligting verleen vir die doel om ons besigheid te bedryf, sal ons alle redelike stappe doen om te verseker dat sodanige derde party ’n goeie besigheidsreputasie het en ten minste dieselfde vlak van privaatheidsbeskerming bied as wat ons aan ons kliënte bied.

* = required field