Tekzip

Ayrıntılı bilgi

HORIZONS CORPORATE ADVISORY HOLDING LTD. (“HORIZONS”) bu web sitesini, HORIZONS, avukatları, danışmanları ve profesyonel personeli ve bunların HORIZONS müşterilerine, iş ortağı varlıklara, yetkili kurumkara ya da nihayetinde topluma sunduğu hizmetler hakkında genel bilgiler sunmak için tutmaktadır. Bu web sitesindeki materyaller HORIZONS tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yasal bir danışmanlık değildir. Bilgileri bu web sütesi üzerinden alan İnternet aboneleri ve çevrimiçi okuyucular profesyonel yasal danışmanlık almadan bu bilgilere göre hareket etmemelidir. HORIZONS web sitesi üzerinden ne yasal öneri taleplerini kabul etmekte ne de yasal önerilerde bulunmaktadır. Bu bilgi bir avukat-müvekkik ilişkisi teşkil etmez.

Bu web sitesi bir yasal fikir, öneri ya da danışmanlık kaynağı olarak tasarlanmamıştır ve bu web sitesindeki bilgilere bu şekilde bakılmamalıdır. Bu web sitesinde atıfta bulunulan kanunlar, yasal yetkiler, kurallar ve yönetmelikler revizyona ve yoruma tabidir, ve bu web sitesindeki materyaller bu gibi kanunların, yasal yetkilerin, kuralların ya da yönetmeliklerin en güncel versiyonlarını, şartlarını ya da yorumlarını yansıtmıyor olabilir.

Bu web sitesindeki tüm bilgiler materyaller yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır; ve bu gibi bilgiler ve materyaller yasal fikirler, öneri ya da danışmanlık teşkil etmez ya da bu güce sahip değildir. Bu gibi fikirler, öneriler ya da danışmanlık kanunun belirli bir durumun kendine özgü gerçekleri ve koşullarına uygulanmasına göre değişir ve bunların diplomalı bir avukat tarafından kendi profesyonel yargısı sırasında ve ancak bir avukat-müvekkik ilişkisi sağlandıktan sonra ve avukatın bu gibi gerçekler ve koşullara ilişkin profesyonel yargısından sonra verilmelidir. Bu materyallerde açıklanan yasal gelişmeler, hükümler, anlaşmalar ya da icralar gelecekteki sonuçların bir göstergesi olarak algılanmamalıdır.

HORIZONS tarafından bu web sitesinde sunulan bilgileri bir avukat-müvekkil ilişkisine davet olarak görmemeli ve mutlaka bulunduğunuz yerdeki yargı yetkisine ilişkin yetkin bir danışmandan öneri almalısınız. HORIZONS, bu web sitesi üzerinde e-posta ya da diğer yollarla, herhangi bir çevrimiçi okuyucu ile çevrimiçi sözleşme imzalayarak bir avukat-müvekkil ilişkisine girmez. HORIZONS, bu web sitesi üzerinde e-posta ya da diğer yollarla, herhangi bir çevrimiçi okuyucu ile çevrimiçi sözleşme imzalayarak bir avukat-müvekkil ilişkisine girmez. Buna göre iletişiminiz gizli olarak işlem görmeyebilir. HORIZONS’ın bir konuda sizi temsil etmesiyle ilgileniyorsanız lütfen +86 21 5356 3400 nolu telefonu arayın. Konunuzda temsilciniz olmayı kabul etmeden önce HORIZONS bu sürecin bir çıkar çatışmasına yol açmadığından emin olmalıdır.

Bu web sitesi (bilgileri ve diğer içeriği ile birlikte) HORIZONS tarafından “olduğu gibi” temelinde sunulmuştur. HORIZONS, sitenin işletimi ya da içeriğine dair açık ya da zımni hiçbir türde temsil ya da garantide bulunmaz. HORIZONS açık bir şekilde, açık ya da zımni diğe tüm garantileri, koşulları ve her tür temsili, satın alınabilirlik, özel bir amaca uygunluk, unvan ve ihlal etmeme gibi zımni garantiler de dahil herhangi bir tüzük, yasa, ticari kullanım ya da diğer bağlayıcı durumlardan doğsa bile reddeder.

HORIZONS ya da hiçbir üyelesi, sorumlusu, çalışanı, aracısı ya da iştiraki, herhangi bir hukuk teorisi (sözleşme, haksız muamele, ihmal gibi), size ya da herhangi birine, bu sitenin (bilgiler ve diğer içerik de dahil) ya da bu gibi web sitelerinin herhangi biri üzerinden erişilen üçüncü taraf web sitelerinin ya da kaynakların oluşturulması, kullanımı ya da temel alınmasından doğan ya da kaynaklanan doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai ya da bağlı olan herhangi bir talep, kayıp ya da hasar için, doğrudan ya da dolaylı sorumlu olmayacaktır.

Bu web sitesinde yer alan haber bültenleri ve makaleler yalnızca genel bilgilendirme ve eğitim amaçlı sunulmaktadır. Bunlar yasal bir öneri ya da yasal fikir olarak sunulmamakta/teşkil etmemektedir. HORIZONS üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar sunabilir. bu bağlantılar yalnızca kolaylık için sunulmuştur. Bağlantıları verilen web siteleri HORIZONS’un incelemesi, denetimi ya da kontrolü altında değildir ve HORIZONS, bağlantısı verilen sitelerin ya da bunlarda yer alan herhangi bir bağlantının bilgileri, reklamları, ürünleri, kaynakları ya da diğer materyallerinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının eklenmesi HORIZONS tarafından bir onay anlamına gelmez. Bağlantısı verilen bir sitenin kullanımı o site için geçerli şartlara ve koşullara tabidir. Lütfen bağlantısı verilen sitelere ilişkin her türlü sorunuzu o sitenin web sayfası sorumlusuna yöneltin.

Bu web sitesinin telif hakları ©HORIZONS CORPORATE ADVISORY HOLDING LTD’ye aittir. Burada açıkça sunulması dışında, HORIZONS, bu web sitesinde sunulan bilgi ya da içerik için herhangi bir telif hakkı, ticari marka, ticari sır ta da diğer fikri ve endüstriyel mülkiyet hakkı kapsamında, açık ya da zımni herhangi bir hak vermez. Bu web sitesindeki herhangi bir sayfanın görüntülenmesi, kaydedilmesi, yazdırılması, çoğaltılması ve dağıtımına, (a) sayfalardan ya da içeriklerden hiçbirinin herhangi bir şekilde değiştirilmemesi ve (b) bu Tekzip metinini her türlü dağıtıma dahil edilmesi şartıyla izin verilir. Bu sitedeki materyalleri ancak kendi kişisel kullanımımnız ya da ticari olmayan dağıtımlar için çoğaltabilirsiniz. Tüm kopyalar telif hakkı uyarısını ve bu Tekzip metnini içermelidir.

HORIZONS avukatları yalnızca kendi bireysel öz geçmişlerinde listelenen yetki sınırlarında uygulama yapmayı kabul etmiştir. HORIZONS, avukatlarının lisans sahibi olduğu ya da geçerli kurallar kapsamında uygulamaya yapmaya izinli oldukları alanlar dışında herhangi bir yetki sınırında uygulama yapmaz. Bu web sitesini görüntüleyerek, HORIZONS avukatları, hukuk pratiği için kabul ettikleri alanlar dışında herhangi bir yetki sınırında yasal istihdam için ısrarcı olmaz, bunu hedeflemez ya da bunun reklamını yapmaz. Bir HORIZONS avukatının uygulama alanının listelenmesi bunlarda herhangi bir sertifika ya da uzmanlık kanıtı sunmaz

 

Bu web sitesi kendi yetki sınırınızda bir tanıtım olarak görülebilir. Yetki sınırınızda HORIZONS’un bir merkez ofis ya da bu web sitesinden sorumlu bir avukat belirtmesini gerektiren kurallar kapsamında, HORIZONS merkez ofisi olarak Torino, İtalya’daki ofisini ve bu web sitesinden sorumlu avukat olarak Lucia Myriam Gisa NETTI’yi gösterir.

* = doldurulması zorunludur