Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μία ομάδα, ένα συντονιστικό κέντρο, ένας σκοπός.

Η Horizons είναι μια εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με εστίαση στις διακρατικές επιχειρηματικές συναλλαγές και στις συναφείς πτυχές τους. Η εμπειρία μας βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν και να χειριστούν το σύνθετο τοπίο κανόνων, κανονισμών και διαπολιτισμικών εκφάνσεων της επιχειρηματικότητας σήμερα.

Οι επαγγελματικές πρακτικές που προσφέρουμε αφορούν στην παροχή βοήθειας σε εγχώριες και πολυεθνικές εταιρείες και επενδυτές σχετικά με όλες τις νομικές απαιτήσεις, τις συναλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Η βάση πελατών μας αποτελείται κατά κύριο λόγο από επιχειρήσεις και ιδιώτες από την Άπω Ανατολή, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία – γεωγραφικές περιοχές για τις οποίες έχουμε υψηλό επίπεδο εμπειρίας.

Η Horizons εξυπηρετεί τους πελάτες της με μία προσέγγιση ‘μία ομάδα, ένα συντονιστικό κέντρο, ένας σκοπός’, η δύναμη της οποίας έγκειται στην ευαισθησία με την οποία προσφέρουμε λύσεις σε θέματα που αφορούν πολλούς ενδιαφερόμενους σε διασυνοριακό επίπεδο. Για να επιτευχθεί αυτό, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ποικίλες περιφερειακές, κοινωνικοπολιτιστικές, πολιτικές και θρησκευτικές διαφορές που μπορούν άμεσα ή έμμεσα να διαδραματίσουν ρόλο στα νομικά συστήματα ανά χώρα και στις μοναδικές διαδικασίες τους.

Εστιάζοντας με εξειδικευμένο τρόπο στο θέμα, οι επαγγελματίες της Horizons προσφέρουν πραγματικές εταιρικές λύσεις με προοπτική στις οποίες μπορείτε να στηρίζεστε.

Για εύκολη, εκτός διαδικτύου, ενημέρωση σχετικά με την εταιρεία Horizons Corporate Advisory, σας παρέχουμε τα ακόλουθα έγγραφα τα οποία είναι έτοιμα προς λήψη:

Εξυπηρετούμε τις ανάγκες των πελατών που υπάγονται στο σοσιαλιστικό δίκαιο, το αστικό δίκαιο, το εθιμικό δίκαιο και το ισλαμικό δίκαιο της Σαρία.

 

Σοσιαλιστικό Δίκαιο

Το σοσιαλιστικό δίκαιο υποδηλώνει ένα γενικό τύπο νομικού συστήματος το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε κομμουνιστικά και πρώην κομμουνιστικά κράτη. Βασίζεται στο σύστημα αστικού δικαίου, με σημαντικές τροποποιήσεις και προσθήκες από τη μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία.

Εθιμικό Δίκαιο

Το εθιμικό δίκαιο είναι το δίκαιο που αναπτύσσεται από δικαστές μέσω αποφάσεων δικαστηρίων, σε αντιδιαστολή με τα θεσπίσματα που εγκρίνονται μέσω της νομοθετικής διαδικασίας ή των κανονισμών που εκδίδει η εκτελεστική εξουσία.

Αστικό Δίκαιο

Το αστικό δίκαιο είναι ένα νομικό σύστημα που κατάγεται από την Ευρώπη, στη βάση της λογικής του ύστερου Ρωμαϊκού Δικαίου, του οποίου το πλέον διαδεδομένο χαρακτηριστικό είναι ότι οι βασικές του αρχές κωδικοποιούνται σε ένα σύστημα που χρησιμεύει ως πρωταρχική πηγή δικαίου.

Νόμος της Σαρία (Ισλαμικός Νόμος)

Σαρία σημαίνει στα Αραβικά “ο δρόμος προς την πηγή ύδατος” και αναφέρεται στις αποκαλυφθείσες οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται στο Ιερό Βιβλίο του Ισλάμ, καθώς και στη Σούννα. Σε μεγάλο βαθμό αποτελεί έναν τρόπο ζωής για τους μουσουλμάνους, ρυθμίζει τις καθημερινές συναλλαγές, μεταξύ άλλων αυτά που σε άλλα συστήματα αναφέρονται γενικά ως ενοχικό (δικαιοπραξίες/συμβάσεις), εμπορικό, οικογενειακό, οικονομικό και τραπεζικό δίκαιο.

* = required field