Danışmanlık

Tek ekip, tek odak noktası, tek amaç.

Horizons, özellikle uluslararası kurumsal işlemler ve bunlarla ilgili konulara odaklanan bir Kurumsal Danışmanlık şirketidir. Uzmanlığımız, modern kurumsal yaşam döngüsü ile ilgili karmaşık kurallar, yönetmelikler ve kültürler arası ayrıntılar arasında yolunu bulmaya çalışan şirketlere yardımcı olur.

Sunduğumuz profesyonel uygulamalar, yurtiçi ve çok uluslu şirketlere ve yatırımcılara tüm yasal gereksinimlerinde ve işlemlerinde yardımcı olmak içindir. Müşteri tabanımız büyük oranda, başta Uzak Doğu, Orta Doğu, Avrupa, Rusya ve Beyaz Rusya olmak üzere ileri düzeyde uzmanlığa sahip olduğumuz coğrafi bölgelerdendir.

Horizons müşterilerine ‘tek ekip, tek odak noktası, tek amaç’ yaklaşımı ile hizmet eder; bu yaklaşımın gücü birden çok sınır ötesi paydaşa yarar sağlayan çözümleri yaratırken gösterdiğimiz hassasiyette yatmaktadır. Bunu başarmak için ülkeler arası yasal sistemlerde ve bunların benzersiz süreçlerinde doğrudan ya da dolaylı olabilecek çeşitli bölgesel, sosyokültürel, politik ve dini farklılıklara özellikle odaklanırız.

Horizons’ın profesyonelleri uzman odak ile güvenebileceğiniz ileri görüşlü, gerçekçi kurumsal çözümler sunar

Horizons Kurumsal Danışmanlık ile ilgili çevrimdışı kolay referans için aşağıdaki indirilebilir dokümanları sunduk:

Sosyalist hukuk, medeni kanun, örfi hukuk ve şeri (İslami) hukuk kapsamındaki müşteri ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

 

Sosyalist Hıukuk

Sosyalist hukuk, komünist ve eski komünist devletlerde kullanılan genel bir yasal sistem türünü belirtir. Marxist Leninist ideoloji ile birlikte belirgin değişiklikler ve eklentiler içeren medeni kanun sistemini temel alır.

Örfi Hukuk

Örfi hukuk yargıçlar tarafından, yürütme organı tarafından yayımlanan yasal süreç ya da yönetmeliklerde benimsenen durumların aksine mahkeme ve benzer jüri karaları ile alınan kararlarla geliştirilen bir hukuktur.

Medeni Hukuk

Medeni hukuk, geç Roma hukukuna dayandırılan ve en önemli özelliği ana ilkelerinin bir numaralı hukuk kaynağı olarak hizmet eden başvurulabilir bir sisteme kodlandığı Avrupa kökenli bir yasal sistemdir.

Şeri Hukuk (İslam Hukuku)

Şeri terimi Arapça’da “kaplıcaya giden yol” anlamındadır ve İslamiyet’in Kutsal Kıtabı’nda verilen yönerge ve direktiflerin yanı sıra Sünnet olan şeyleri ifade eder. Büyük oranda Müslümanların yaşam şekli olan Şeri Hukuk, diğer sistemlerin sözleşme kanunu, ticari kanun, aile hukuku, finans kanunu ve bankacılık kanunu olarak adlandırdığı gündelik işlemleri düzenler.

* = doldurulması zorunludur