Adviesdiens

Een span, een fokuspunt, een doelwit.

Horizons is ’n korporatiewe adviesdiens met ’n hoogs gespesialiseerde fokus op transnasionale korporatiewe transaksies en verwante aspekte. Besighede benut ons kundigheid om sin te maak van die komplekse landskap van reëls, regulasies en kruiskulturele nuanses wat hoort by ’n moderne korporatiewe lewensiklus.

Ons bied professionele praktyke wat binnelandse en multinasionale maatskappye en beleggers bystaan met alle wetlike vereistes en transaksies tot aan die einde. Ons kliëntebasis is hoofsaaklik ondernemings en individue uit geografiese gebiede waarvan ons ’n hoë vlak van kundigheid het, soos die Verre-Ooste, die Midde-Ooste, Europa, Rusland en Belarus.

Die sterk punt van Horizons se “een span, een fokuspunt, een doel”-benadering is dat dit sensitiwiteit inbring by oplossings vir meerdere internasionale belanghebbendes. Ons fokus veral op die afwisselende streeks-, sosiokulturele, politieke en godsdienstige verskille wat direk of indirek van toepassing kan wees op verskillende lande se regstelsels en hul unieke prosesse.

Horizons se professionele persone bied kundige, toekomsgerigte, realistiese korporatiewe oplossings waarop u kan vertrou.

Laai gerus die onderstaande dokumente af vir meer inligting oor die Horizons Corporate Advisory:

Ons help met kliënte behoeftes ingevolge sosialistiese, burgerlike, gemenereg en sjaria- (Islamitiese) reg.

 

Sosialistiese reg

Sosialistiese reg is ’n algemene soort regstelsel wat in kommunistiese en voormalige kommunistiese state gebruik word. Dit is gebaseer op burgerlike reg, met veranderinge en toevoegings weens Marxisties-Leninistiese ideologie.

Gemenereg

Gemenereg is regte wat deur besluite van howe en soortgelyke tribunale ontwikkel word, in teenstelling met statute wat deur wetgewende proses of regulasies van die uitvoerende tak van die regering aangeneem word.

Burgerlike reg

Burgerlike reg is ’n regstelsel wat in Europa ontstaan het binne die raamwerk van laat-Romeinse reg. Die belangrikste kenmerk daarvan is dat die kernbeginsels gekodifiseer word in ’n verwysbare stelsel wat as primêre bron van reg dien.

Sjaria-reg (Islamitiese reg)

Die woord sjaria kom van Arabies. Die verwys na geopenbaarde riglyne uit heilige boeke van Islam, insluitend die Soena. Sjaria is hoofsaaklik ’n lewenswyse vir Moslems wat alledaagse handelinge bereël, waaronder dinge wat by ander regstelsels val onder kontrakreg, handelsreg, familiereg, finansiële reg en bankreg.

* = required field