קבוצת הייעוץ

צוות אחד, מוקד אחד, תכלית אחת.

לצורך עיון לא-מקוון בכל הקשור לחברת Horizons Corporate Advisory, באפשרותכם להוריד את המסמכים הבאים:

Horizons היא חברת ייעוץ תאגידי שבמוקד פעילותה התמחות בעסקאות תאגידיות על-לאומיות על כל היבטיהן. המומחיות שלנו מסייעת להנחות חברות עסקיות שמנווטות את דרכן במסלול המכשולים המורכב של הכללים, התקנות וההבדלים הבין-תרבותיים הקשורים למחזור-החיים התאגידי המתקדם.

השירותים המקצועיים שאנו מספקים מוקדשים לסיוע לחברות מקומיות ורב-לאומיות, וכן למשקיעים, בהתמודדות עם כל דרישות החוק, עד לסגירת העסקאות. מסד הלקוחות שלנו מורכב ברובו מחברות עסקיות ומיחידים, בעיקר מהמזרח הרחוק, מהמזרח התיכון, מאירופה, מרוסיה ומבלארוס – אזורים גיאוגרפיים שבהם אנו מתמחים ברמה גבוהה..

חברת Horizons משרתת את לקוחותיה מתוך גישה של ‘צוות אחד, מוקד אחד, תכלית אחת’, שיתרונותיה טמונים ברגישות שאנו מביאים לתהליך יצירת פתרונות המשרתים מספר רב של בעלי עניין במדינות שונות. לשם כך, אנו מתמקדים באופן מיוחד בהבדלים האזוריים, הסוציו-תרבותיים, הפוליטיים והדתיים השונים שעשויים למלא תפקיד משפיע, במישרין או בעקיפין, בשיטות המשפט השונות ובהליכים הייחודיים הנהוגים בכל מדינה ומדינה.

מתוך התמקדות של מומחים, אנשי המקצוע של Horizons מספקים פתרונות תאגידיים מעשיים, מרחיקי-ראות, שעליהם תוכלו להסתמך.

אנו מספקים את צורכי הלקוחות בכל הקשור לתחומי המשפט הסוציאליסטי, המשפט האזרחי, המשפט המקובל וחוקי השריעה (הדין המוסלמי).

משפט סוציאליסטי

משפט סוציאליסטי מציין סוג כללי של שיטת משפט שהייתה נהוגה במדינות קומוניסטיות וקומוניסטיות-לשעבר. הוא מבוסס על שיטת המשפט האזרחי, עם התאמות ותוספות משמעותיות מתוך האידאולוגיה המרקסיסטית-לניניסטית.

משפט מקובל

משפט מקובל הוא החוק שמפתחים שופטים באמצעות פסקי הדין הניתנים בבתי המשפט ובבתי דין דומים, לעומת חוקים שמתקבלים בתהליך חקיקה על ידי הרשות המחוקקת, או תקנות הנקבעות על ידי הרשות המבצעת.

משפט אזרחי

משפט אזרחי הוא שיטה משפטית שמקורותיה באירופה והתפתחה באופן מושכל במסגרת המשפט הרומי המאוחר, והמאפיין השכיח ביותר שלה הוא העובדה שעקרונות הליבה שלה עברו תהליך של קודיפיקציה לכדי מערכת ייחוס המשמשת כמקור הראשוני של החוק והמשפט.

חוקי השריעה (הדין המוסלמי)

פירוש המלה שריעה בערבית הוא “הדרך אל באר המים”, והמונח מתייחס אל ההדרכה המתגלה וההנחיות הניתנות בספר הקדוש למוסלמים, הקוראן, וכן בסונה, החוק האיסלאמי הדתי. במידה רבה, זוהי דרך החיים עבור מוסלמים, והיא חלה על עסקאות יומיומיות, לרבות בנושאים ששיטות משפט אחרות מתייחסות אליהם במסגרת דיני חוזים, משפט מסחרי, דיני משפחה, דיני כספים וחוקי בנקאות, בין היתר.

* = שדה נדרש