התמחויות

תחומי העיסוק העיקריים שלנו

מסים, העסקת עובדים והטבות לעובדים

 • מיסוי בין-מדינתי
 • (העסקת עובדים (דיני עבודה
 • ניוד עובדים וסודות מסחריים
 • שכר גלובלי, הטבות
 • מסים עקיפים
 • יחסי עובדים/הנהלה
 • עבודה ותעסוקה
 • מיסוי מיזוגים ורכישות
 • מיסוי בינלאומי
 • מיקום-מחדש של עובדים (רילוקיישן)/הגירה
 • מסים
 • שירותי חשבונאות מס
 • יישוב מחלוקות והשגות בענייני מס
 • ייעוץ בניהול מס
 • מחירי העברה
 • תכנון הון פרטי והגנה עליו

ליטיגציה ויישוב מחלוקות

 • יישוב מחלוקות חלופי
 • ערעורים
 • ליטיגציה בתביעות עסקיות ודיני נזיקין
 • ליטיגציה אזרחית
 • שירותי עמידה בדרישות רגולציה וחובת דיווח
 • הליכים פליליים
 • דירקטורים ונושאי משרה
 • ליטיגציה בענייני קניין רוחני
 • חקירות ועבירות צווארון לבן
 • סוגיות וערעורים
 • ליטיגציה
 • זכויות בעלי מניות, יישוב מחלוקות וקשרים עסקיים, עסקאות טכנולוגיה

כספים

 • הנהלת חשבונות
 • ביקורת חשבונות אנליטית
 • תוכנית עסקית
 • ייעוץ למימון תאגידי
 • מסחר בחובות ובתביעות
 • מידוּל פיננסי
 • ביקורת דוחות כספיים
 • ביקורת פנים
 • שירותי ייעוץ לקביעת ערך ומימון לפי חוקי השריעה והאיסלאם

תאגידים

 • הגבלים עסקיים
 • סביבה ומשאבים
 • שיפור ביצועי החברה
 • שיפור הפיקוח הפיננסי
 • ענייני ממשל
 • קניין רוחני
 • ניהול השקעות
 • הנפקות מניות ראשוניות (IPOs)
 • מיזמים משותפים ובריתות אסטרטגיות
 • מיזוגים ורכישות
 • הון פרטי
 • קרנות השקעה פרטיות
 • ציות רגולטורי ודיווח
 • ארגון-מחדש
 • שירותי עסקאות

* = שדה נדרש