Kundigheid

Ons hoofpraktykgebiede

Korporatief

 • Antitrust
 • Omgewing en hulpbronne
 • Ondernemingsprestasieverbetering
 • Finansiële bestuursverbetering
 • Regeringsake
 • Intellektuele eiendom
 • Beleggingsbestuur
 • IPO’s
 • Gesamentlike ondernemings en strategiese alliansies
 • Samesmeltings en verkrygings
 • Private ekwiteit
 • Private beleggingsfondse
 • Regulerende voldoening en verslagdoening
 • Herorganisasie
 • Transaksiedienste

Finansies

 • Rekeningkunde
 • Ontledende oudit
 • Sakeplan
 • Korporatiewe finansiële adviesdiens
 • Skuld- en eisverhandeling
 • Finansiële modellering
 • Finansiëlestaat-oudits
 • Interne oudit
 • Waardasieadviesdienste, Sjaria en Islamitiese finansies

Litigasie en geskiloplossing

 • Alternatiewe geskiloplossing
 • Appèlle
 • Besigheids- en deliktelitigasie
 • Burgerlike litigasie
 • Voldoening en verslagdoening
 • Kriminele proses
 • Direkteurs en beamptes
 • Intellektuele-eiendom-litigasie
 • Ondersoeke en witboordjiemisdaad
 • Uitgifte en appèlle
 • Litigasie
 • Aandeelhouersregte, betrekkinge en geskiloplossings-tegnologietransaksies

Belasting, indiensneming en werknemervoordele

 • Internasionale belasting
 • Indiensnemings- (arbeid) reg
 • Indiensnemingsmobiliteit en handelsgeheime
 • Internasionale vergoeding en voordele
 • Indirekte belasting
 • Arbeids-/bestuursverhoudinge
 • Arbeid en indiensneming
 • Samesmelting- en verkryging-belasting
 • Internasionale belasting
 • Hervestiging/immigrasie
 • Belasting
 • Belastingsrekeningkundige dienste
 • Belastingkontroversie- en geskikoplossing
 • Belastingbestuurkonsultasie
 • Oordragprysbepaling
 • Welvaartbeplanning en -beskerming

* = required field