Uzmanlık

Önemli Uygulama Alanlarımız

Kurumsal

 • Anti-tröst
 • Çevre ve Kaynaklar
 • Kurumsal Performans İyileştirme
 • Mali Yönetim İyileştirme
 • Yönetim Konuları
 • Fikri Mülkiyet
 • Yatırım Yönetimi
 • IPO’lar
 • Ortak Teşebbüsler ve Stratejik İttifaklar
 • Birleşmeler ve Devirler
 • Özel Sermaye
 • Özel Yatırım Fonları
 • Yönetmelik Uyumluluğu ve Raporlama
 • Yeniden Organizasyon
 • İşlem Hizmetleri

Finans

 • Muhasebe
 • Analitik Denetim
 • İş Planı
 • Kurumsal Finans Danışmanlığı
 • Borç ve Alacak İşlemleri
 • Mali Modelleme
 • Mali Beyan Denetimi
 • İç Denetim
 • Değerleme Danışmanlık Hizmetleri Şeri ve İslami Finans

Davalar ve Anlaşmazlık Çözümü

 • Alternatif Anlaşmazlık Çözümü
 • Temyiz
 • Şirket ve Haksız Fiil Davası
 • Medeni Hukuk Davası
 • Uyumluluk ve Raporlama Hizmetleri
 • Cezai Soruşturmalar
 • Yöneticiler ve Sorumlular
 • Fikri Mülkiyet Davası
 • Teftişler ve Beyaz Yaka Suçları
 • Sorunlar ve Temyizler
 • Mahkeme Davası
 • Paydaş Hakları, Akrabalar ve Anlaşmazlık Çözümü Teknoloji İşlemler

Vergi, İstihdam ve Çalışan Sosyal Yardımları

 • Sınırlar Arası Vergi
 • İstihdam (İşçi) Kanunu
 • İstihdam Mobilitesi ve Ticari Sırlar
 • Küresel Tazminat, Sosyal Yardımlar
 • Dolaylı Vergi
 • İşçi/Yönetici İlişkileri
 • İşçi ve İstihdam
 • Birleşme ve Devir Vergisi
 • Dolaylı Vergi
 • Yer Değiştirme/Göç
 • Vergi
 • Vergi Muhasebesi Hizmetleri
 • Vergi İhtilafı ve Anlaşmazlık Çözümü
 • Vergi Yönetimi Danışmanlığı
 • Transfer Fiyatlandırması
 • Varlık Planlama ve Koruma

* = doldurulması zorunludur