Ποικιλομορφία

Η ποικιλομορφία και η ενσωμάτωση αποτελούν εγγενείς αξίες που οδηγούν την επιτυχία μας

Ως μία εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με ορίζοντες σκέψης παγκοσμίας κλίμακας, η Horizons αρνείται να περιοριστεί από γεωγραφικά ή πολιτιστικά όρια και προσπαθεί να εξυπηρετήσει όλα τα πρόσωπα, τις οντότητες και τους εμπλεκόμενους φορείς με τη διατύπωση επιχειρηματικών λύσεων.

Είμαστε ταυτόχρονα εργοδότες που εφαρμόζουμε πολιτική ίσων ευκαιριών και πάροχοι υπηρεσιών που δεν κάνουμε διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, εθνικότητας, πίστης, πολιτικών πεποιθήσεων ή οποιωνδήποτε άλλων παραγόντων. Ενώ αυτά μπορεί να θεωρούνται τυπικές, στερεότυπες εκφράσεις, το βιοτικό μας υπόβαθρο εξαρτάται από την πραγματική διατήρηση τέτοιων ιδανικών.

Ως εταιρικοί πολίτες του κόσμου, αποδίδουμε μεγάλη αξία στην διαπολιτισμική ευαισθησία και την ξεχωριστή κατανόηση. Έχουμε αναγάγει αυτή την κατανόηση σε πραγματική πρακτική, όντας δεσμευμένοι να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις μέσα από πολλαπλές κοινωνικο-πολιτιστικές και συστημικές προοπτικές. Αυτή είναι η βάση της μοναδικής ικανότητάς μας να προωθούμε εξαιρετικά δημιουργικές λύσεις για τους πελάτες, λύσεις που έχουν αίσια έκβαση και στέφονται από επιτυχία.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών, προσπαθούμε να λειτουργήσουμε ως ένα μέσο οικοδόμησης γεφυρών μεταξύ χωρών και πολιτισμών, εξυπηρετώντας πλήρως τους πελάτες μας, τους ενδιαφερόμενους και τις κοινότητες μας. Αυτή η ποικιλομορφία και η ενσωμάτωση είναι θεμελιώδεις για την εταιρία μας και τον επιχειρηματικό της στόχο

* = required field