Diversiteit

Diversiteit en insluiting is inherente waardes wat ons sukses bewerkstellig

Horizons is trots om ’n internasionale korporatiewe adviesdiens genoem te word, en ons weier om deur geografiese of kulturele grense teruggehou te word. Ons bied ons dienste aan persone, entiteite en belanghebbendes wat korporatiewe besigheidsoplossings verlang.

Ons is ’n gelykegeleentheid-werkgewer, maar ons diskrimineer nie op grond van geslag, ras, gestremdheid, gesinstatus, nasionaliteit, geloof, politieke affiliasie of enige ander faktore nie. Dit klink miskien soos iets wat almal sê, maar ons voortbestaan hang juis van sulke ideale af.

As korporatiewe wêreldburger beskou ons kruiskulturele sensitiwiteit en genuanseerde begrip as van groot waarde. Ons sit dit om in werklike praktyk, en bly daartoe verbind om probleme en uitdagings te beskou deur ’n bril van meerdere sosiokulturele en sistemiese perspektiewe. Dit vorm die grondslag van ons unieke vermoë om met hoogs kreatiewe kliëntoplossings vorendag te kom wat suksesvolle uitkomste verseker.

Ons probeer optree as positiewe brugbouer tussen lande en kulture om ons kliënte, hul belanghebbendes en gemeenskappe ten volle te bedien. Sodanige diversiteit en insluiting is fundamenteel vir ons advies en doelwitte

* = required field