גיוון

גיוון והכללה הם ערכים פנימיים שמניעים את הצלחתנו

במסגרת מלוא היקפם של מאמצים אלה, אנו מנסים לתפקד כחברה שבונה גשרים חיוביים בין מדינות ובין תרבויות, תוך מתן שירות מלא ללקוחותינו, לבעלי העניין שבתוכם, וכן לקהילות שסביבם. גיוון והכללה כאמור מהווים אבני יסוד עבור קבוצת הייעוץ שלנו ויעדיה העסקיים.

בתור חברה שהיא אזרחית תאגידית גלובלית, אנו שמים דגש רב על גילוי רגישות תרבותית והבנת המגוון התרבותי. אנו מביאים את ההבנה הזו לידי ביטוי מעשי, תוך שמירת המחויבות שלנו לבחון בעיות ואתגרים מבעד לנקודות מבט סוציו-תרבותיות ומערכתיות מרובות. זהו המסד עליו עומדת היכולת שלנו לקדם עבור הלקוחות פתרונות יצירתיים ביותר שמביאים לתוצאות מוצלחות.

אנו בה בעת גם מעסיקים וגם ספקי שירות המקפידים על שוויון הזדמנויות ונמנעים מאפליה על בסיס מין, גזע, נכות, מצב משפחתי, השתייכות לאומית, אמונה דתית, השתייכות מפלגתית או גורמים אחרים כלשהם. בעוד שדברים אלא עלולים להיקרא כהצהרות סטנדרטיות, עצם הפרנסה שלנו תלויה בכך שנקיים באמת ובתמים את האידיאלים האלה.

כחברת ייעוץ תאגידי עם נקודת-מבט גלובלית, Horizons מסרבת להירתע מגבולות גיאוגרפיים או תרבותיים, וחותרת לשרת את כל בני האדם, הגופים ובעלי העניין באמצעות פיתוח פתרונות עסקיים לתאגידים.

* = שדה נדרש