Çeşitlilik

Çeşitlilik ve dahil etme, başarımızın anahtarları olan doğal değerlerimizdir.

Küresel zihniyette küresel bir Kurumsal Danışman olan Horizons, coğrafi ya da kültürel sınırların arkasında bırakılmayı reddeder ve kurumsal iş çözümleri üretirken tüm insanlara, varlıklara ve paydaşlara hizmet etmeye çalışır.

Şu anda eşit fırsatlar veren, cinsiyet, ırk, engelli, medeni durum, uyruk, inanç, politik taraf ya da diğer faktörler temelinde ayrım yapmayan bir iş veren ve hizmet sağlayıcıyız. Her ne kadar bu söylem kulağa basma kalıp gelse de, şirket olarak hayatta kalmamız kökeninde bu gibi idealleri yaşatmaya bağlıdır.

Kurumsal bir küresel vatandaş olarak bizler kültürler arası duyarlılık ve incelikli anlayışa çok önem veririz. Bu anlayışı gerçek uygulamalarda yansıtır ve gerek sorunları gerekse zorlukları birden çok sosyo-kültürel ve sistemik perspektiften görmeyi taahhüt ederiz. Başarılı sonuçlar veren bize özel son derece yaratıcı müşteri çözümleri üretme becerimizin temelinde bu vardır.

Bu çabalar kapsamında, ülkeler ve kültürler arasında pozitif köprüler kuran, müşterilerine, paydaşlarına ve topluluklara eksiksiz hizmet götüren ve taraf işlevini yerine getirmeye çalışırız. Böyle bir çeşitlilik ve dahil etme anlayışı danışmanlığımızın ve iş hedefimizin temelidir.

* = doldurulması zorunludur