Зөвлөх

Бид таны үйл ажиллагаанд дотоодод ч, гадаадад ч дэмжлэг үзүүлнэ

Даяаршлын эрин үед дэлхий ертөнц өдөр ирэх тусам “жижгэрч” байгаатай холбоотой компаниуд үйл ажиллагаагаа улам бүр хил дамнан тэлэх сонирхолтой болж байна. Гэхдээ шинэ зах зээлд нэвтэрч, эх орноосоо хол хөрөнгөө хамгаалж, корпорацийн хууль тогтоомжийг мөрдөн сахих шаардлага гарахад зохицуулахад бэрхшээлтэй, нарийн төвөгтэй асуудал тулгардаг.

Өнөөгийн корпорацийн зөвлөх үйлчилгээний үндэстэн дамнасан онцлог шинжийг харгалзан бүрэн үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд “Horizons” компани 30 гаруй улс оронд салбар, төлөөлөгчийн газраа нээн ажиллуулснаар дэлхийн олон бүс нутаг, эрх зүйн тогтолцоонд үйл ажиллагаагаа явуулах үйлчлүүлэгчдэд түргэн шуурхай, үр дүнтэй үйлчлэх боломжийг бүрдүүлж байна.

Манай Зөвлөх сүлжээ онцлог мэргэжлийн туршлагатай хуульчдаас бүрддэг. Манай Зөвлөх сүлжээ нь үйлчлүүлэгчийн эрх зүй, санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар ажиллаад зогсохгүй, корпорацийн үйл ажиллагаатай холбоотой соёл хоорондын нарийн ялгааг шийдвэрлэхэд нь тусалдаг.

“Horizons” компанийн зөвлөх мэргэжилтнүүдийн сүлжээнд хандахдаа Хонконг, Шанхай, Турин дахь гурван төв салбарын аль нэгээр дамжин хандаж болно. Тэндээс бид таны тухайн хэрэгцээнд тохирох зөвлөх томилж өгнө. Энэ бүхэн манай үйлчилгээндээ баримталдаг “нэг баг, нэг анхаарах цэг” гэсэн хандлагын нэг хэсэг болно.

Манай зарим зөвлөх хуульчтай танилцана уу

Cesar Amendolara — Brazil

Bas Besseling — The Netherlands

Lorenzo Croce — Switzerland

Julian Cockain-Barère — France

Jeffery Daar — USA

Slavi Dimitrov — Bulgaria

Maria Georgiou — Cyprus

Fernando Hernández Gómez — Mexico

Marlies Hoecherl — United Kingdom

Martin Hütte — Switzerland

Dubravka Kosic — Serbia

Gad Matalon — Italy

Ulrich Möllenhoff — Germany

Chiluba Mumba — Zambia

Mabel Parengkuan — Indonesia

Josep Mª Solsona Sancho — Spain

Adriana Piraíno Sansiviero — Brazil

Cengiz Söylemezoğlu — Turkey

Olufemi ‘Femi’ Sunmonu — Nigeria

Fernando Veiga Gomes — Portugal

* = required field