Cố vấn

Chúng tôi phục vụ quý vị cả trong và ngoài nước.

Với sự toàn cầu hóa làm cho thế giới nhỏ dần mỗi ngày, các cơ hội để các công ty mở rộng xuyên biên giới ngày càng trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, việc gia nhập các thị trường mới, đạt được sự tuân thủ của công ty và bảo vệ tài sản xa gặp phải những phức tạp pháp lý và văn hoá mà có thể khó xử lý.

Để thích ứng hoàn toàn với tính chất xuyên quốc gia của tư vấn doanh nghiệp ngày nay, Horizons sử dụng một mạng lưới văn phòng và bàn làm việc đa dạng tại hơn 30 quốc gia, cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả thông qua sự tư vấn phù hợp tại các khu vực trên thế giới và các hệ thống pháp luật.

Cố vấn của chúng tôi gồm các luật sư có kinh nghiệm chuyên môn riêng biệt. Không chỉ áp dụng cho các khía cạnh pháp lý và tài chính của các nhu cầu của khách hàng, mạng lưới Cố vấn của chúng tôi hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề giao thoa văn hóa gắn với các hoạt động của công ty.

Mạng lưới chuyên gia cố vấn của Horizons có thể được truy cập thông qua bất cứ văn phòng nào trong ba văn phòng chính của chúng tôi tại Hồng Kông, Thượng Hải và Turin. Từ đó, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị với một cố vấn có thể đáp ứng các nhu cầu cụ thể của quý vị. Đó là tất cả về phương hướng “một đội ngũ, một điểm nhấn” của chúng tôi với việc phục vụ.

Gặp gỡ một số luật sư cố vấn của chúng tôi

Cesar Amendolara — Brazil

Bas Besseling — The Netherlands

Lorenzo Croce — Switzerland

Julian Cockain-Barère — France

Jeffery Daar — USA

Slavi Dimitrov — Bulgaria

Maria Georgiou — Cyprus

Fernando Hernández Gómez — Mexico

Marlies Hoecherl — United Kingdom

Martin Hütte — Switzerland

Dubravka Kosic — Serbia

Gad Matalon — Italy

Ulrich Möllenhoff — Germany

Chiluba Mumba — Zambia

Mabel Parengkuan — Indonesia

Josep Mª Solsona Sancho — Spain

Adriana Piraíno Sansiviero — Brazil

Cengiz Söylemezoğlu — Turkey

Olufemi ‘Femi’ Sunmonu — Nigeria

Fernando Veiga Gomes — Portugal

* = required field