Các Giải pháp Tư vấn Doanh nghiệp
dành cho những thách thức địa phương, khu vực và toàn cầu

Danny Luk

Đối tác Vốn Sở hữu Cao cấp
Hồng Kông, Ma Cao, Singapore

“Không chỉ là nhiệm vụ phục vụ, chúng tôi làm việc chăm chỉ để thực sự hiểu khách hàng, xây dựng những mối quan hệ đáng giá và lâu dài với cam kết sẽ đạt được sự xuất sắc.”

Roberto Gilardino

Đối tác Khu vực
Bắc Á & các quốc gia khác

“Để đáp ứng nhu cầu khách hàng trong các vấn đề phức tạp của công ty, chúng tôi sẵn sàng làm việc và đào sâu để khám phá những điều vô hình mà biến một tình huống có vấn đề thành một tình huống chiến thắng.”

Lucia Myriam Netti

Đối tác Khu vực
Châu Âu, Nga, Belarus

“Việc tạo ra các giải pháp thành công đòi hỏi phải có cam kết về sự minh bạch và loại bỏ bất cứ ảo tưởng sai lầm nào về "những gì có thể làm được" cho khách hàng.”

Cố vấn

Chúng tôi phục vụ quý vị cả trong và ngoài nước.

Với sự toàn cầu hóa làm cho thế giới nhỏ dần mỗi ngày, các cơ hội để các công ty mở rộng xuyên biên giới ngày càng trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, việc gia nhập các thị trường mới, đạt được sự tuân thủ của công ty và bảo vệ tài sản xa gặp phải những phức tạp pháp lý và văn hoá mà có thể khó xử lý.

Để thích ứng hoàn toàn với tính chất xuyên quốc gia của tư vấn doanh nghiệp ngày nay, Horizons sử dụng một mạng lưới văn phòng và bàn làm việc đa dạng tại hơn 30 quốc gia, cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả thông qua sự tư vấn phù hợp tại các khu vực trên thế giới và các hệ thống pháp luật.

Cố vấn của chúng tôi gồm các luật sư có kinh nghiệm chuyên môn riêng biệt. Không chỉ áp dụng cho các khía cạnh pháp lý và tài chính của các nhu cầu của khách hàng, mạng lưới Cố vấn của chúng tôi hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề giao thoa văn hóa gắn với các hoạt động của công ty.

Mạng lưới chuyên gia cố vấn của Horizons có thể được truy cập thông qua bất cứ văn phòng nào trong ba văn phòng chính của chúng tôi tại Hồng Kông, Thượng Hải và Turin. Từ đó, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị với một cố vấn có thể đáp ứng các nhu cầu cụ thể của quý vị. Đó là tất cả về phương hướng “một đội ngũ, một điểm nhấn” của chúng tôi với việc phục vụ.

Gặp gỡ một số luật sư cố vấn của chúng tôi

Cesar Amendolara — Brazil

Bas Besseling — The Netherlands

Lorenzo Croce — Switzerland

Julian Cockain-Barère — France

Jeffery Daar — USA

Slavi Dimitrov — Bulgaria

Maria Georgiou — Cyprus

Fernando Hernández Gómez — Mexico

Marlies Hoecherl — United Kingdom

Martin Hütte — Switzerland

Dubravka Kosic — Serbia

Gad Matalon — Italy

Ulrich Möllenhoff — Germany

Chiluba Mumba — Zambia

Mabel Parengkuan — Indonesia

Josep Mª Solsona Sancho — Spain

Adriana Piraíno Sansiviero — Brazil

Cengiz Söylemezoğlu — Turkey

Olufemi ‘Femi’ Sunmonu — Nigeria

Fernando Veiga Gomes — Portugal

Bắt đầu

Nếu quý vị đã sẵn sàng để bắt đầu tìm kiếm giải pháp cho mình, thì chúng tôi đã sẵn sàng lắng nghe.

Horizons là một công ty tư vấn duy nhất cung cấp các giải pháp về mặt pháp lý và thuế chuyên sâu cao cho phép các doanh nghiệp phát triển trong môi trường doanh nghiệp liên quốc gia phức tạp ngày nay.

Chúng tôi thúc đẩy một mạng lưới các chuyên gia quốc tế để giải quyết một cách chuyên nghiệp và hiệu quả các vấn đề đa dạng của công ty. Chúng tôi làm việc đó trên khắp các khu vực và hệ thống pháp luật trên thế giới, sử dụng sự am hiểu sâu rộng và khả năng thúc đẩy luật xã hội chủ nghĩa, luật chung, luật dân sự và luật Hồi Giáo vì lợi ích của quý vị.

Thế giới ngày nay là một trong những thay đổi và biến động không thể dự đoán được về địa chính trị địa lý đòi hỏi các doanh nghiệp phải ứng phó khéo léo với một loạt các thách thức liên tục ở cấp địa phương, khu vực và toàn cầu ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. Để đạt được mục đích này, Horizons đóng vai trò là một công ty tư vấn có tính đáp ứng cao, cung cấp các giải pháp chìa khóa trao tay cho công ty nhằm chủ động tiên đoán trước các nhu cầu riêng của quý vị.

Nếu quý vị có thể tưởng tượng một công ty có các dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp thông qua một đầu mối duy nhất, giải quyết tất cả các nhu cầu công ty của quý vị một cách thận trọng, tuân thủ và minh bạch cao, thì quý vị đang tưởng tượng đến Horizons.

Hãy làm việc cùng nhau để tìm giải pháp của quý vị.

Danny LUK
Đối tác Vốn Sở hữu Cao cấp

Tiến hành bước đầu tiên để tìm kiếm giải pháp doanh nghiệp của quý vị.

(Vui lòng chọn từ một trong các lựa chọn dưới đây)

Gửi email cho chúng tôi về một yêu cầu chung

Liên hệ với một trong ba văn phòng chính của chúng tôi

 

subscribe-button

Bộ phận Tư vấn

Một đội ngũ, một trọng tâm, một mục đích.

Horizons là một công ty Tư vấn Doanh nghiệp có trọng tâm chuyên môn cao về các giao dịch công ty xuyên quốc gia và các khía cạnh liên quan của các giao dịch. Chuyên môn của chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp định hướng trong bối cảnh phức tạp về các quy tắc, quy định và các sắc thái đa văn hóa liên quan đến vòng đời của doanh nghiệp hiện đại.

Các hoạt động chuyên nghiệp mà chúng tôi cung cấp là dành cho việc hỗ trợ các công ty và các nhà đầu tư trong nước và đa quốc gia với tất cả các yêu cầu pháp lý, các giao dịch phải hoàn tất. Cơ sở khách hàng của chúng tôi phần lớn bao gồm các doanh nghiệp và cá nhân chủ yếu từ Viễn Đông, Trung Đông, Châu Âu, Nga và Belarus — những khu vực địa lý mà chúng tôi có trình độ chuyên môn cao.

Horizons phục vụ khách hàng với cách tiếp cận “một đội ngũ, một trọng tâm, một mục đích” có sức mạnh nhờ sự nhạy bén của chúng tôi trong việc đưa ra các giải pháp phục vụ cho nhiều bên liên quan xuyên biên giới. Để đạt được điều này, chúng tôi đặc biệt tập trung vào những sự khác biệt về vùng, văn hóa xã hội, chính trị và tôn giáo có thể trực tiếp hoặc gián tiếp diễn ra ở các hệ thống luật pháp của từng quốc gia và các quy trình riêng biệt của các hệ thống đó.

Với trọng tâm chuyên môn, các chuyên gia của Horizons cung cấp những giải pháp có tư duy tiến bộ, thực tế cho doanh nghiệp mà quý vị có thể tin tưởng.

Để đảm bảo việc tham khảo ngoại tuyến dễ dàng liên quan đến Tư vấn Doanh nghiệp Horizons, chúng tôi cung cấp các tài liệu có thể tải xuống sau đây:

TÀI LIỆU QUẢNG CÁO DOANH NGHIỆP
TÀI LIỆU QUẢNG CÁO DOANH NGHIỆP
NGÔN NGỮ
TÀI VỀ
TÀI LIỆU QUẢNG CÁO CHUYÊN MÔN
TÀI LIỆU QUẢNG CÁO CHUYÊN MÔN
NGÔN NGỮ
TÀI VỀ

Chúng tôi phục vụ các nhu cầu của khách hàng thuộc phạm vi của luật xã hội chủ nghĩa, luật dân sự, luật chung và luật sharia (Hồi Giáo).

 

Luật Xã hội Chủ nghĩa

Luật xã hội chủ nghĩa là một loại hệ thống pháp luật chung đã được sử dụng trong các quốc gia cộng sản và trước đây là cộng sản. Nó dựa trên hệ thống luật dân sự, với những sửa đổi và bổ sung lớn từ tư tưởng theo chủ nghĩa Mác-Lênin.

Luật Chung

Luật chung là luật do các thẩm phán phát triển thông qua các quyết định của tòa án và các cơ quan tòa án tương tự, trái ngược với các đạo luật được chấp nhận thông qua quy trình lập pháp hoặc các quy định do ngành hành pháp ban hành.

Luật Dân sự

Luật chung là luật do các thẩm phán phát triển thông qua các quyết định của tòa án và các cơ quan tòa án tương tự, trái ngược với các đạo luật được chấp nhận thông qua quy trình lập pháp hoặc các quy định do ngành hành pháp ban hành.

Luật Sharia (Luật Hồi Giáo)

Sharia có nghĩa là “con đường đến nơi tưới nước” trong Tiếng Ả Rập, và đề cập đến hướng dẫn và chỉ dẫn đã được nêu trong Sách Thánh của Hồi Giáo cũng như luật Xuna. Gần như là một cách sống của người Hồi Giáo, nó quy định các giao dịch hàng ngày, bao gồm những điều mà các hệ thống khác thường nhắc đến đó là luật hợp đồng, luật thương mại, luật gia đình, luật tài chính và luật ngân hàng, và các lĩnh vực khác.

Các Lĩnh vực Chuyên môn

Các Lĩnh vực Hoạt động Chính của Chúng tôi

Doanh nghiệp

 • Chống độc quyền
 • Môi trường & Tài nguyên
 • Cải thiện Hiệu quả Doanh nghiệp
 • Cải thiện Quản lý Tài chính
 • Công việc với Chính quyền
 • Tài sản Trí tuệ
 • Quản lý Đầu tư
 • Phát hành Cổ phiếu Lần đầu (IPO)
 • Công ty Liên doanh & Liên minh Chiến lược
 • Sáp nhập & Mua lại
 • Vốn Sở hữu Riêng
 • Quỹ Đầu tư Riêng
 • Tuân thủ Quy chuẩn & Báo cáo
 • Tái tổ chức
 • Dịch vụ Giao dịch

Tài chính

 • Kế toán
 • Kiểm toán Phân tích
 • Kế hoạch Kinh doanh
 • Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
 • Giao dịch Nợ & Bồi thường
 • Mô hình Tài chính
 • Kiểm toán Báo cáo Tài chính
 • Kiểm toán Nội bộ
 • Dịch vụ Tư vấn Định giá Tài chính Sharia & Hồi Giáo

Tranh chấp và Giải quyết Tranh chấp

 • Giải quyết Tranh chấp Thay thế
 • Kháng cáo
 • Tố tụng Kinh doanh & Vi phạm
 • Tố tụng Dân sự
 • Dịch vụ Tuân thủ & Báo cáo
 • Tố tụng Hình sự
 • Giám đốc & Cán bộ
 • Tố tụng Tài sản Trí tuệ
 • Điều tra & Tội phạm Nhân viên Văn phòng
 • Lợi tức & Kháng cáo
 • Tố tụng
 • Quyền của Cổ đông, Quan hệ & Giải quyết Tranh chấp Giao dịch Công nghệ

Thuế, Việc làm và Lợi ích của Nhân viên

 • Thuế Xuyên Biên giới
 • Luật (Lao động) Việc làm
 • Tính Lưu động Việc làm & Bí mật Thương mại
 • Bồi thường, Lợi ích Toàn cầu
 • Thuế Gián tiếp
 • Quan hệ Lao động/Quản lý
 • Lao động & Việc làm
 • Thuế Sáp nhập & Mua lại
 • Thuế Quốc tế
 • Tái Định cư/Nhập cư
 • Thuế
 • Dịch vụ Kế toán Thuế
 • Giải quyết Xung đột & Tranh chấp Thuế
 • Tư vấn Quản lý Thuế
 • Định Giá Chuyển nhượng
 • Lập Kế hoạch & Bảo vệ Tài sản

The Square

Blog Horizons giới thiệu tin tức, thông tin và hiểu biết

The Square là blog của công ty Horizons. Tên của blog có cả hình vuông có trong logo của chúng tôi — tượng trưng cho sự kiểm soát hoàn toàn cần thiết để thực hiện đúng — và sứ mệnh của chúng tôi ‘thực hiện bằng sức mạnh mà vẫn vững vàng và đáng tin cậy’ (xem câu chuyện về logo của chúng tôi).

The Square cũng đại diện, trong tên và tinh thần, ý tưởng truyền thống của một nơi tập trung mở mà mọi người đến để tương tác, trao đổi ý tưởng và nhận tin tức và thông tin.

Horizons tin rằng việc viết blog là một công cụ truyền thông mạnh mẽ cung cấp thông tin và xây dựng niềm tin vào chuyên môn của công ty chúng tôi, vì chúng tôi cố gắng đáp ứng nhu cầu của những người cần đến tư vấn chuyên môn của chúng tôi cho sự thành công kinh doanh của họ.

Chúng tôi khuyến khích quý vị truy cập The Square thường xuyên, và nắm bắt những hoạt động mới nhất tại Horizons và hơn thế nữa. Vui lòng lưu ý rằng nội dung blog chỉ có bằng Tiếng Anh.

Việc làm

Tìm hiểu việc làm tại Horizons

Cam kết cung cấp cho khách hàng các giải pháp doanh nghiệp thực tế, Horizons đặt trọng tâm vào việc thu hút và giữ lại các chuyên gia tài năng, chất lượng cao và các nhân viên hỗ trợ sẵn sàng hết mình vì công việc.

Khi quý vị trở thành một thành viên của đội ngũ của chúng tôi, chúng tôi sẽ dựa vào sự hiểu biết sâu sắc, sự nhạy bén về trí tuệ, cách suy nghĩ theo định hướng giải pháp và tư duy mới mẻ của quý vị để giải quyết các vấn đề thách thức cho khách hàng. Quý vị sẽ được yêu cầu chứng minh bản thân mình hoàn toàn có khả năng, có thể đi sâu vào các vấn đề phức tạp của doanh nghiệp và áp dụng một quan điểm rộng trong việc giải quyết các thách thức địa phương, khu vực và toàn cầu.

Những điều chúng tôi làm ở Horizons là một công việc phức tạp và cần thiết mà nó vừa mang lại lợi ích vừa dẫn đến sự phát triển nghề nghiệp. Nếu Horizons có vẻ là nơi dành cho quý vị, thì vui lòng dành vài phút để xem các cơ hội việc làm nổi bật của chúng tôi và cân nhắc việc trở thành một thành viên của đội ngũ chúng tôi. Quý vị sẽ làm việc chăm chỉ, nhưng phần thưởng sẽ xứng đáng với điều đó.

Các Cơ hội Việc làm

Xem các vị trí nổi bật của chúng tôi ở lĩnh vực quan tâm của quý vị bằng cách nhấn vào các đường dẫn.

Các Công việc Chuyên nghiệp (0)

Các Công việc Nhân viên Hỗ trợ (0)

Trở thành một phần của mạng lưới Horizons

 

Liên hệ

Chúng tôi mong nhận được hồi âm từ quý vị.

Vui lòng chọn từ một trong ba văn phòng chính khu vực của chúng tôi.

Khi quý vị liên hệ với chúng tôi, một cố vấn chuyên nghiệp sẽ bắt đầu quá trình đáp ứng các nhu cầu của quý vị cho dù quý vị hoặc tài sản nào của quý vị ở khu vực, quốc gia hoặc thành phố nào.

Hồng Kông, Ma Cao, Singapore

Văn phòng chính

HORIZONS HONG KONG | holding

2F Tòa nhà Thương mại Surson
140-142 Đường Austin
Tsim Sha Tsui (Kowloon)
Hồng Kông
Trung Quốc
Điện thoại +852 91502375
Fax +852 2314 3113
HKG@horizons-advisory.com

Các văn phòng ở khu vực:

Ma Cao
Singapore

Bắc Á & các quốc gia khác

Văn phòng chính

HORIZONS CHINA | corporate advisory

603B Tòa nhà Lippo
222 Đường Huaihai Middle
Khu Trung tâm Huangpu
200021 Thượng Hải
Trung Quốc
Điện thoại +86 21 5356 3400
Fax +86 21 5356 3420
CHN@horizons-advisory.com

Các Văn phòng ở Khu vực:

Mông Cổ
Malaysia
Síp
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)
Pakistan

Châu Âu, Nga, Belarus

Văn phòng chính

HORIZONS ITALY | corporate advisory

Via Giolitti 49
10123 Turin (TO)
Italy
Điện thoại +39 011 19711641
Fax +39 011 19711148
ITA@horizons-advisory.com

Các Văn phòng ở Khu vực:

Đức
Pháp
Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha
Switzerland
Malta
Nga
Belarus

Bàn làm việc

 • ARMENIA
  Yerevan
 • BULGARIA
  Sofia
 • CAMPUCHIA
  Phnôm Pênh
 • CAMEROON
  Yaoundé
 • CONGO
  Kinshasa
 • SÉC
  Praha
 • GEORGIA
  Batumi

 • IRAN
  Tehran
 • KAZAKHSTAN
  Aktau
  Almaty
  Astana
 • LÀO
  Viêng Chăn
 • LATVIA
  Riga
 • LEBANON
  Beirut
 • LIBERIA
  Monrovia
 • MALAWI
  Blantyre

 • MALAYSIA
  Kuala Lumpur
 • MÔNG CỔ
  Ulaanbaatar
 • NIGERIA
  Abuja
 • PALESTINE
  Nablus
 • PHILIPPINES
  Manila
 • QATAR
  Doha
 • SLOVAKIA
  Bratislava

 • SUDAN
  Khartoum
 • THỤY ĐIỂN
  Stockholm
 • THỔ NHĨ KỲ
  Istanbul
 • TURKMENISTAN
  Ashgabat
 • UGANDA
  Kampala
 • UZBEKISTAN
  Tashkent

Bảo mật

Trong kỷ nguyên của thông tin số trôi nổi tự do, sự bảo mật của quý vị là quan trọng hơn bao giờ hết.

Phù hợp với các trách nhiệm nghề nghiệp của chúng tôi và luật pháp hiện hành, Horizons cam kết đảm bảo sự riêng tư và bảo mật của tất cả các thông tin liên quan đến các khách hàng, các khách hàng tiềm năng, các đơn vị chi nhánh và các cá nhân liên kết của khách hàng. Điều đó có nghĩa là, xử lý thông tin một cách kín đáo là điều quan trọng với việc kinh doanh của chúng tôi cũng như với quý vị.

Trong việc thực hiện các biện pháp đề phòng nghiêm ngặt để bảo vệ lợi ích của quý vị, chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý về mặt thương mại phù hợp với thực tiễn của ngành để bảo vệ dữ liệu cá nhân của từng khách hàng bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn và quy trình an ninh đã được thiết lập. Để ngăn chặn việc mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và hủy các dữ liệu đó, mỗi văn phòng trong mạng lưới Horizons đều đã thiết lập các quy trình an ninh vật lý, điện tử và quản lý.

Quý vị cần phải biết rằng khi quý vị cung cấp thông tin cho bất cứ chuyên gia nào của Horizons, quý vị cũng đang cung cấp thông tin đó cho toàn bộ Horizons. Do đó, thông tin của quý vị có thể được chuyển tới, xử lý và truy cập từ các quốc gia có các luật cung cấp sự bảo vệ ở các mức độ khác nhau, mà không phải lúc nào cũng tương đương mức được cung cấp tại quốc gia của quý vị. Bất cứ nơi nào mà thông tin của quý vị được sử dụng, bộ phận tư vấn sẽ làm hết sức mình để đảm bảo sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị.


Là một cách thực hiện tốt nhất, bộ phận tư vấn tham gia vào các thỏa thuận không tiết lộ và bảo mật với tất cả các khách hàng. Do đó, trong mọi trường hợp, chúng tôi không cung cấp các tài liệu tham khảo kinh doanh truyền thống của các khách hàng hiện tại và/hoặc tiềm năng.

Là một khách hàng của Horizons, phục vụ quý vị không chỉ là nghĩa vụ, đó còn là đặc quyền của chúng tôi. Để đạt được điều này, chúng tôi đảm bảo với quý vị rằng bộ phận tư vấn đã thông qua rất nhiều các giao thức và các bảo vệ kỹ thuật để bảo đảm việc bảo vệ dữ liệu của quý vị trên mạng lưới toàn cầu của chúng tôi.

Truy cập bởi các Bên Thứ Ba


Phù hợp với các nghĩa vụ chuyên môn và chuẩn mực đạo đức của chúng tôi, Horizons có thể cho phép người khác truy cập vào thông tin của quý vị để xử lý dữ liệu thay cho chúng tôi liên quan tới công việc kinh doanh của chúng tôi hoặc trong trường hợp việc tiết lộ thông tin của quý vị là vì lợi ích của quý vị hoặc là đã được cho phép, được yêu cầu hoặc được ủy quyền theo luật hiện hành.

Trước khi cho phép bất cứ bên thứ ba nào truy cập vào thông tin của quý vị với mục đích thực hiện việc kinh doanh của chúng tôi, Horizons sẽ tiến hành tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng bên thứ ba đó có uy tín kinh doanh tốt và cung cấp được ít nhất là cùng mức độ bảo vệ bảo mật mà chúng tôi cung cấp cho các khách hàng của chúng tôi.

Sự Đa dạng

Sự đa dạng và sự bao gồm là những giá trị cốt lỗi thúc đẩy sự thành công của chúng tôi.

Là một công ty Tư vấn Doanh nghiệp toàn cầu, Horizons không bị ngăn cản bởi ranh giới về mặt địa lý hoặc văn hóa, và nỗ lực phục vụ tất cả các cá nhân, các thực thể và các bên liên quan trong việc xây dựng các giải pháp kinh doanh của doanh nghiệp.

Chúng tôi đồng thời là một nhà tuyển dụng với cơ hội công bằng và nhà cung cấp dịch vụ mà không phân biệt đối xử dựa trên giới tính, chủng tộc, khuyết tật, tình trạng gia đình, quốc tịch, tín ngưỡng, liên quan tới chính trị hay bất kỳ các yếu tố nào khác. Trong khi điều này có thể nghe như là ngôn ngữ khuôn mẫu tiêu chuẩn, sự sống còn của chúng tôi phụ thuộc vào việc thực sự làm theo những lý tưởng như vậy.

Là một công dân toàn cầu của doanh nghiệp, chúng tôi rất coi trọng sự nhạy cảm về giao thoa nền văn hóa và hiểu biết cặn kẽ. Chúng tôi áp dụng sự hiểu biết này vào thực hành trong thực tế, luôn cam kết xem xét các vấn đề và thách thức thông qua nhiều quan điểm văn hóa-xã hội và hệ thống. Đây là nền tảng cho khả năng riêng biệt của chúng tôi để đưa ra các giải pháp sáng tạo cho khách hàng để đạt được những kết quả thành công.

Trong phạm vi đầy đủ của những nỗ lực này, chúng tôi nỗ lực đóng vai trò là một nhà xây dựng cầu nối tích cực giữa các quốc gia và các nền văn hóa, phục vụ toàn diện các khách hàng của chúng tôi, các bên liên quan của khách hàng và những cộng đồng xa hơn nữa. Sự đa dạng và sự bao gồm như vậy là điều cơ bản cho bộ phận tư vấn của chúng tôi và mục tiêu kinh doanh của bộ phận tư vấn.

CSR

Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) cần phải thực hiện

Là một công ty Tư vấn Doanh nghiệp, đương nhiên chúng tôi cam kết việc kinh doanh phù hợp với những thực tiễn tốt nhất được thành lập tại mỗi quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Điều cốt lõi trong mục đích này là đáp ứng các nguyên tắc phục vụ tốt nhất các khách hàng, các đối tác kinh doanh, các nhân viên và các bên liên quan nói chung của chúng tôi.

Thay vì ‘thể hiện’ những điều bề ngoài – xây dựng sân chơi, tài trợ cho các nhà gây quỹ hoặc khoe mẽ về các cam kết về sự bền vững của môi trường – sứ mệnh của chúng tôi về trách nhiệm doanh nghiệp là cung cấp các dịch vụ và giải pháp nhằm giúp các khách hàng của chúng tôi thể hiện trách nhiệm vốn có về mặt xã hội trong quá trình kinh doanh của họ. Bao gồm trong việc này là việc theo đuổi các chiến lược kinh doanh đóng góp vào sự phát triển xã hội bằng cách điều chỉnh các ưu đãi của doanh nghiệp theo các mục tiêu xã hội và môi trường phục vụ lợi ích công cộng.

Những điều chúng tôi đang nói đến là việc trả lương hợp lý cho nhân viên, cung cấp cho nhân viên sự chăm sóc sức khoẻ đầy đủ và tránh hoặc ngừng các hoạt động phá hoại lợi ích chung của xã hội; làm việc với khách hàng để phát triển vượt ra ngoài hoạt động theo một cách thức quá cách biệt, và thúc đẩy tư duy sáng tạo hướng ngoại về cách giải quyết các vấn đề bằng cách chia sẻ kiến ​​thức và các nguồn lực giữa các ngành; đó là về việc xác định chi phí, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, mà các doanh nghiệp gây ra cho xã hội, và lựa chọn định giá những điều đó vào một việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Hầu hết các khái niệm về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp bên ngoài tồn tại chủ yếu như là một chiến lược tiếp thị dưới hình thức hành động nhân ái của doanh nghiệp. Ở Horizons, chúng tôi có một cách tiếp cận khác biệt, tập trung về mặt chiến lược hơn đối với CSR. Vào cuối mỗi ngày, chúng tôi hy vọng đạt được những kết quả mà lợi ích của những kết quả đó có ít sự phô trương nhưng có kết quả sâu rộng cho các khách hàng của chúng tôi và hơn thế nữa.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bản in về trách nhiệm

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP HORIZONS (HORIZONS CORPORATE ADVISORY HOLDING LTD) (“HORIZONS”) duy trì trang mạng này để cung cấp thông tin tổng quan về HORIZONS, các luật sư, các nhân viên tư vấn và chuyên viên, và các dịch vụ mà họ cung cấp cho các khách hàng của HORIZONS, các thực thể, các cơ quan có thẩm quyền hoặc công chúng nói chung. Các tài liệu trên trang mạng này được chuẩn bị bởi HORIZONS chỉ với mục đích thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Những người đăng ký mạng internet và người đọc trực tuyến nhận thông tin thông qua trang mạng này không nên hành động hoặc dựa vào nó mà không tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia luật. HORIZONS không chấp nhận các yêu cầu tư vấn pháp lý cũng như không cung cấp tư vấn pháp lý thông qua trang mạng của họ. Thông tin này không tạo thành một mối quan hệ luật sư-khách hàng.

Trang mạng này không có mục đích là để làm nguồn cho các ý kiến, tư vấn hoặc cố vấn pháp lý, và quý vị không nên dựa vào bất cứ thông tin nào được cung cấp trong trang mạng này như vậy. Các luật, các cơ quan pháp luật, các quy tắc và các quy định được tham chiếu trong trang mạng này có thể được sửa đổi và giải thích, và các tài liệu trên trang mạng này có thể không phản ánh các phiên bản, quy định hoặc diễn giải mới nhất của các luật, cơ quan pháp luật, quy tắc hoặc quy định đó.

Tất cả các thông tin và tài liệu trên trang mạng này chỉ dành cho mục đích thông tin chung; và các thông tin và tài liệu đó không tạo thành hoặc mang ý nghĩa ý kiến, tư vấn hoặc cố vấn pháp lý. Bất cứ ý kiến, tư vấn hoặc cố vấn nào như vậy đều phụ thuộc vào việc áp dụng luật pháp đối với các sự kiện và tình huống cụ thể của bất cứ tình huống cụ thể nào và phải do một luật sư được cấp phép thực hiện khi luật sư đó đưa ra sự đánh giá chuyên môn chỉ sau khi thành lập mối quan hệ luật sư-khách hàng và dựa trên việc thực hiện đánh giá chuyên môn của luật sư sau khi xem xét các sự kiện và tình huống như vậy. Sự phát triển pháp lý, phán quyết, giải quyết hoặc thành tích được miêu tả trong các tài liệu này không nên được coi là dấu hiệu của các kết quả trong tương lai.

Quý vị không nên xem xét thông tin do HORIZONS cung cấp trong trang mạng này để thiết lập mối quan hệ luật sư-khách hàng và quý vị luôn nên tìm kiếm tư vấn của luật sư có năng lực trong phạm vi quyền lực pháp lý sở tại của quý vị. HORIZONS thông qua trang mạng này bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác không tham gia vào mối quan hệ luật sư-khách hàng với bất cứ người đọc trực tuyến nào thông qua liên hệ trực tuyến. Liên lạc với HORIZONS thông qua trang mạng này, bằng thư điện tử, hoặc bằng cách khác không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng về bất cứ vấn đề pháp lý nào mà chúng tôi không đại diện cho quý vị. Theo đó, sự liên lạc của quý vị có thể không được coi là bảo mật. Nếu quý vị quan tâm đến việc để HORIZONS đại diện cho quý vị trong một vấn đề, thì vui lòng gọi điện thoại tới số +86 21 5356 3400. Trước khi chấp nhận việc đại diện cho vấn đề của quý vị, HORIZONS sẽ cần phải đáp ứng một điều rằng làm như vậy không tạo ra xung đột lợi ích.

Trang mạng này (bao gồm cả thông tin và nội dung khác của trang mạng này) được cung cấp bởi HORIZONS trên cơ sở “như hiện tại”. HORIZONS không cam kết hoặc bảo đảm dưới bất cứ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về hoạt động hoặc nội dung của trang mạng. HORIZONS thẳng thắn từ chối tất cả các bảo đảm, bảo hành, điều kiện và cam kết dưới bất cứ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, dù phát sinh dưới bất cứ bộ luật, luật, sử dụng thương mại hoặc cách nào khác, bao gồm các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích, tiêu đề và sự không vi phạm nhất định.

Trong bất cứ trường hợp nào HORIZONS hoặc bất cứ thành viên, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc chi nhánh nào của họ đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, theo bất cứ lý thuyết pháp luật nào (hợp đồng, hành vi sai trái, bất cẩn hoặc cách khác) đối với quý vị hoặc bất cứ người nào khác, đối với bất cứ khiếu nại, mất mát hoặc tổn thất nào, trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, trừng phạt hoặc hậu quả, bắt nguồn từ hoặc xảy ra bởi việc tạo ra, sử dụng hoặc sự phụ thuộc vào trang mạng này (bao gồm thông tin và nội dung khác) hoặc bất cứ trang mạng của bên thứ ba nào hoặc thông tin, tài nguyên hoặc tài liệu được truy cập thông qua bất cứ trang mạng nào như vậy.

Các thư thông báo và bài viết trên trang mạng này chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin và giáo dục nói chung. Chúng không được cung cấp dưới dạng và không tạo thành tư vấn pháp lý hoặc ý kiến ​​pháp lý. HORIZONS có thể cung cấp các đường dẫn tới các trang mạng của bên thứ ba. Những đường dẫn này chỉ được cung cấp để tiện sử dụng. Các trang mạng được liên kết không được HORIZONS xét duyệt, kiểm soát hoặc kiểm tra và HORIZONS không chịu trách nhiệm về thông tin, quảng cáo, sản phẩm, tài nguyên hoặc các tài liệu khác của bất cứ trang mạng được liên kết nào hoặc bất cứ liên kết nào có trong một trang mạng được liên kết. Việc bao gồm bất cứ liên kết nào không ngụ ý có sự chứng thực của HORIZONS. Việc quý vị sử dụng bất cứ trang mạng được liên kết nào phải tuân theo các điều khoản và điều kiện áp dụng cho trang mạng đó. Vui lòng gửi bất cứ thắc mắc nào liên quan đến các trang mạng được liên kết tới quản trị viên của trang mạng đó.

Trang mạng này là ©CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP HORIZONS (HORIZONS CORPORATE ADVISORY HOLDING LTD). Trừ khi được cung cấp rõ ràng ở đây, HORIZONS không cấp bất cứ quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào đối với thông tin hoặc nội dung được cung cấp trên trang mạng này dưới bất cứ bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại nào hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hoặc sở hữu công nghiệp khác. Quyền được cấp để xem, lưu trữ, in, sao chép và phân phối bất cứ trang nào trong trang mạng này, với điều kiện là (a) không có trang nào hoặc nội dung của chúng bị sửa đổi dưới bất cứ hình thức nào và (b) Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này được bao gồm trong bất cứ bản phân phối nào. Quý vị có thể sao chép các tài liệu tại trang này chỉ cho mục đích cá nhân của quý vị và chỉ cho việc phân phối phi thương mại. Tất cả các bản sao phải bao gồm thông báo bản quyền và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này.

Các luật sư của HORIZONS chỉ được chấp nhận thực hành trong các khu vực quyền lực pháp lý được liệt kê trong hồ sơ cá nhân của họ. HORIZONS không hành nghề luật ở bất cứ khu vực quyền lực pháp lý nào trừ những nơi mà luật sư của họ được cấp phép hoặc trong trường hợp họ được phép thực hành theo các quy tắc hiện hành. Bằng cách xuất hiện trên trang mạng này, luật sư của HORIZONS không yêu cầu, nhắm mục tiêu, hoặc quảng cáo cho việc làm hợp pháp ở bất cứ khu vực quyền lực pháp lý nào ngoại trừ nơi luật sư đó được chấp nhận hành nghề luật. Việc liệt kê một khu vực hành nghề bởi một luật sư của HORIZONS không cho biết bất cứ chứng nhận hoặc chuyên môn nào trên đó.

 

Trang mạng này có thể được coi là quảng cáo trong khu vực quyền lực pháp lý của quý vị. Với phạm vi mà các quy tắc trong khu vực quyền lực pháp lý của quý vị yêu cầu HORIZONS chỉ định một văn phòng chính hoặc một luật sư chịu trách nhiệm về trang mạng này, HORIZONS chỉ định văn phòng của mình tại Torino, Ý làm văn phòng chính và chỉ định bà Lucia Myriam Gisa NETTI làm luật sư chịu trách nhiệm về trang mạng này.

* = required field